Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Charitativní dražba Komentáře k Zákonu o veřejných dražbách autorů Rakovský / Líznerová /Haščák

Kategorie: Jiné movité věci

Fotografie
Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný její dražitel (účastník), dražba je ukončena s výsledkem NEVYDRAŽENO.
Cena
1 000 Kč
Nejnižší podání
100 Kč
Minimální příhoz
50 Kč
Aktuální čas
21.07. 2019 13:45:09
Dražba č.
57377
Datum a čas zahájení
21.03. 2019 13:00:00
Datum a čas ukončení
21.03. 2019 13:00:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
57377
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel: 725 838 097, email: bftm@email.czZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
0 Kč
Způsob úhrady jistoty
Jistota není požadována
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 57377
Specifický symbol
57377
Poslední změna
28.01. 2019 16:56:08
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice, tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: info@bftm.cz
Další informace
S knihou se lze seznámit v sídle dražebníka. Prohlídka předmětu dražby se koná dne 28.02.2018 v 11:00 hod, Lze si domluvit i jiný termín prohlídky předmětu dražby