Stav: Vyhlášená
Režim: Dražba dle ZVD

Orná půda 8 960 m2 v obci Vědomice u Litoměřic

Kategorie: Pozemek Lokalita: Ústecký

Fotografie
Cena
245 000 Kč
Nejnižší podání
164 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Čas do zahájení
20:05:39
Aktuální čas
23.09. 2020 16:54:20
Dražba č.
70699
Datum a čas zahájení
24.09. 2020 13:00:00
Datum a čas ukončení
24.09. 2020 13:30:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
70699
Kontaktní osoba
Jiří BurešZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
44 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 70699
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 70699
Specifický symbol
70699
Poslední změna
11.07. 2020 14:42:27
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., , Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: drazby@bftm.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 30.08.2020, 12:00 hod.
2. termín dne 06.09.2020, 12:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Pozemek je volně přístupný po nezpevněné obecní cestě v obci Vědomice, GPS: 50.444937358, 14.254746551.