Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Jedna třetina spoluvlastnického podílu na rodinném domu (2 bytové jednotky, 289,77 m2) s pozemky (965 m2) v obci Zbraslavice u Kutné Hory

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Středočeský

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 275 000 Kč
Vydražitel: 504083388
Cena
167 000 Kč
Nejnižší podání
111 334 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Aktuální čas
26.05. 2019 14:10:27
Dražba č.
50302
Datum a čas zahájení
01.04. 2019 12:00:00
Datum a čas ukončení
01.04. 2019 12:50:13
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
50302
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel: 725 838 097, email: bftm@email.czZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
33 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 50302
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 50302
Specifický symbol
50302
Poslední změna
01.04. 2019 12:41:14
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice, tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: info@bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby – Nemovitostí byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 09.03.2019, 11:00 hod.
2. termín dne 16.03.2019, 11:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před domem č.p. 173, Zbraslavice, GPS: 49.8150897N, 15.1897794E. Účastníky prohlídek dražebník upozorňuje na nutnost dodržovat veškeré zásady bezpečnosti a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby nebo Nemovitosti