Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Byt 292/1 v Rožďalovicích u Nymburku

Kategorie: Byt Lokalita: Středočeský

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 550 000 Kč
Vydražitel: 1748043949
Cena
600 000 Kč
Nejnižší podání
400 000 Kč
Minimální příhoz
4 000 Kč
Aktuální čas
22.10. 2020 23:05:44
Dražba č.
67500
Datum a čas zahájení
03.09. 2020 13:00:00
Datum a čas ukončení
03.09. 2020 13:35:12
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
67500
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 606 649 676Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
57 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 67500
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 67500
Specifický symbol
67500
Poslední změna
03.09. 2020 13:28:36
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., , Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: drazby@bftm.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 19.07.2020, 11:00 hod.
2. termín dne 26.07.2020, 11:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před bytovým domem v ulici Ruská č.p. 292 v Rožďalovicích, GPS: 50.3008697N, 15.1773289E. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby (nemovitosti) v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku Předmětu dražby (nemovitosti), bude prohlídka provedena v rámci možností.