Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Byt 2+1 v obci Velichov u Karlových Varů

Kategorie: Byt Lokalita: Karlovarský

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 555 000 Kč
Vydražitel: 484561844
Cena
575 000 Kč
Nejnižší podání
384 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Aktuální čas
24.08. 2019 11:19:50
Dražba č.
54427
Datum a čas zahájení
06.12. 2018 13:00:00
Datum a čas ukončení
06.12. 2018 13:45:56
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
54427
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel: 725 838 097, email: bftm@email.czZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
70 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č,j, 54427
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 54427
Specifický symbol
54427
Poslední změna
06.12. 2018 13:37:43
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice, tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: info@bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 03.11.2018,11:00 hod.
2. termín dne 17.11.2018,11:00 hod.
Účastníky prohlídek dražebník upozorňuje na nutnost dodržovat veškeré zásady bezpečnosti a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku Předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.