Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Tablety, kamery, telefony, TV tunery, navigace, chytré hodinky aj. značky GOCLEVER

Kategorie: Spotřební elektronika Lokalita: Vysočina

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 10 000 Kč
Vydražitel: 953577458
Cena
10 000 Kč
Nejnižší podání
10 000 Kč
Minimální příhoz
1 000 Kč
Aktuální čas
24.08. 2019 09:05:19
Dražba č.
60553
Datum a čas zahájení
30.05. 2019 14:00:00
Datum a čas ukončení
30.05. 2019 14:30:50
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
60553
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel: 725 838 097, email: bftm@email.czZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
3 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 60553
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 60553
Specifický symbol
60553
Poslední změna
30.05. 2019 14:03:50
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice, tel.: 725838097, 606649676, Email: info@bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na pondělí dne 13.05.2019, 16:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je na adrese nám. Svobody č.p. 71, 675 31 Jemnice.
Účastníky prohlídek dražebník upozorňuje na nutnost dodržovat veškeré zásady bezpečnosti a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku Předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.