Stav: Upuštěná
Režim: Dražba dle ZVD

1/6 spol. podílu na rodinném domu (5+1) s pozemky (1450 m2) v Klatovech

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Plzeňský

Fotografie
Cena
380 000 Kč
Nejnižší podání
255 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Aktuální čas
22.10. 2020 23:20:49
Dražba č.
68659
Datum a čas zahájení
15.09. 2020 14:00:00
Datum a čas ukončení
15.09. 2020 14:30:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
68659
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 606 649 676Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
73 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 68659
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 68659
Specifický symbol
68659
Poslední změna
28.05. 2020 21:48:52
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s.,, Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: drazby@bftm.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne 15.8.2020, 13:00 hod.
2. termín dne 22.8.2020, 13:00 hod.
Sraz zájemců je na křižovatce ulice Koldinova a nábř. Kpt. Nálepky, Klatovy III., GPS: 49.4022011N, 13.2830728E. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou Prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.