Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

1/2 spol. podílu na pozemku 2 117 m2 v obci Štěpánovice u Klatov

Kategorie: Pozemek Lokalita: Plzeňský

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 400 000 Kč
Vydražitel: 200156771
Cena
600 000 Kč
Nejnižší podání
400 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Aktuální čas
24.08. 2019 09:40:37
Dražba č.
57391
Datum a čas zahájení
11.06. 2019 14:00:00
Datum a čas ukončení
11.06. 2019 14:41:01
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055,
Číslo jednací dražebníka
57391
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 725 838 097Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
78 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 57391
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 57391
Specifický symbol
57391
Poslední změna
11.06. 2019 14:13:48
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., www.bftm.cz, email: info@bftm.cz, tel. 725 838 097, 606 649 676
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 25.05.2019, 11:00 hod.
2. termín dne 02.06.2019, 11:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před pozemkem p.č. 262/10 ve Štěpánovicích u Klatov, GPS 49.4250000N, 13.2847661E. Účastníky prohlídek dražebník upozorňuje na nutnost dodržovat veškeré zásady bezpečnosti a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku pozemku, bude prohlídka provedena v rámci možností.