Stav: Vyhlášená
Režim: Dražba dle ZVD

1/2 spol. podílu na pozemku 9 329 m2 v Praze - Řeporyjích

Kategorie: Pozemek Lokalita: Hlavní město Praha

Fotografie
Cena
9 039 000 Kč
Nejnižší podání
4 600 000 Kč
Minimální příhoz
50 000 Kč
Čas do zahájení
28 dní 01:07:12
Aktuální čas
29.10. 2020 13:52:47
Dražba č.
71729
Datum a čas zahájení
26.11. 2020 15:00:00
Datum a čas ukončení
26.11. 2020 15:30:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
71729
Kontaktní osoba
Jiří BurešZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
920 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 71729
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 71729
Specifický symbol
71729
Poslední změna
29.08. 2020 21:14:54
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: drazby@bftm.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne 27.10.2020, 14:00 hod.
2. termín dne 03.11.2020, 14:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je v ulici Ořešská u Zahradního centra v Praze 5 – Řeporyjích. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmětné nemovitosti v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku, tato bude provedena v rámci možností.