Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

1/2 podílu na RD (4+1, 2+1) s pozemky (341 m2) v Ořechově u Brna

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Jihomoravský

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 760 000 Kč
Vydražitel: 1666303851
Cena
1 136 000 Kč
Nejnižší podání
760 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Aktuální čas
21.07. 2019 13:49:10
Dražba č.
53334
Datum a čas zahájení
17.01. 2019 13:00:00
Datum a čas ukončení
17.01. 2019 13:30:23
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
53334
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel: 725 838 097, email: bftm@email.czZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
100 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č. 53334
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č. 53334
Specifický symbol
53334
Poslední změna
17.01. 2019 13:04:17
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice, tel.: 725838097, 606649676, Email: info@bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 16.12.2018, 11:00 hod.
2. termín dne 06.01.2019, 11:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před rodinným domem na adrese Sokolská č.p. 118, 664 44 Ořechov. Účastníky prohlídek dražebník upozorňuje na nutnost dodržovat veškeré zásady bezpečnosti a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku Předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.